ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ื25 กรกฏคม พ.ศ.2560

เวลา08.00-17.30น เช้าน้ำต้นไม้สายๆเซ็นหนังสือส่งตัวกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)