ถอดบทเรียนอย่างไร...ไม่ยาก (ตอนที่ 4) ทักษะอะไรบ้างที่นักถอดบทเรียนต้องพัฒนาตนเอง

ทักษะอะไรบ้างที่นักถอดบทเรียนต้องพัฒนาตนเอง...รู้เเล้วฝึกฝน ท่านจะเป็น นักถอดบทเรียนที่มีศักยภาพสูง

ทักษะอะไรบ้างที่นักถอดบทเรียนต้องพัฒนาตนเอง


นักถอดบทเรียนต้องพัฒนาและมีทักษะต่อไปนี้

  • ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง 

ถึงแม้จะมีชุดคำถามการถอดบทเรียนอยู่แล้วแต่ลีลาการถามของนักถอดบทเรียน มีส่วนที่จะเร้าใจผู้ถูกถอดบทเรียนให้ตอบคำถามหรือเล่าเรื่องได้อย่างครอบคลุม ตรงประเด็น

  • ทักษะการฟัง 

การฟังที่ดีทำให้นักถอดบทเรียนสามารถบันทึกข้อมูลบทเรียนได้อย่างครบถ้วน และการฟังที่ดีมีผลต่อการตั้งคำถามเพื่อการสะท้อนบทเรียนที่ดีด้วย

  • ความสามารถในการคิดเชิงระบบ(System thinking) 

นักถอดบทเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองปรากฏการณ์หนึ่งๆ ในภาพรวม เห็นรายละเอียดที่เป็นโครงสร้างของระบบ จะช่วยให้การถอดบทเรียนมีความสมบูรณ์และครอบคลุม

  • ทักษะการทำบทบาท Facilitator ที่ดี 

โดยความจริงแล้ว ทักษะข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้เป็นทักษะของ Facilitator อยู่แล้ว และเป็นทักษะที่ให้ความสำคัญมากๆในการถอดบทเรียน ทักษะ Facilitator ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงพลัง,ทักษะการเขียน,ทักษะการสรุปประเด็น,ทักษะการสะท้อนบทเรียน,ทักษะการจัดการความขัดแย้ง,ทักษะการจัดการบรรยากาศ เป็นต้น


ติดตามตอนต่อไป..

ถอดบทเรียน ตอนที่ 5 (มีทั้งหมด 9 ตอน)

-----------------------

ท่านสามารถ Download เอกสารชุดความรู้ถอดบทเรียนฉบับย่อ "ถอดบทเรียน...ไม่ยาก" จาก QR Code นี้

..............................................................

สามารถเเลกเปลี่ยน พูดคุยกับผู้เขียนได้โดยตรงที่

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

e-mail : [email protected]

LINE : thaicoach

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (0)