ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.30นเช้ารดน้ำแปลงผักสายๆรวมร่วมข้อมูลเพื่อเตรียมทำรูปเล่มเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)