ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่21ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.00-17.00น เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษบ่ายเข้าศูนย์ถากหญ้าแปลงผักเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)