ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560

09.00น. เช็คชื่อรายงานตัวต่อศูนย์ศึกษา

12.00 น.รับประทานอาหาร

13.00 -16.00 น.อาจารย์นิเทศงานคครั้งที่ 2บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)