ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 พ.ศ. 2560

เวลา 9.00น. ไปรายงานตัวต่อหน่วยฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมมือช่วยกันทำปุ๋ยหมัก มาใช้ให้เกิดประโยชน์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)