ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 18 กรกฏาคม 2560

09.00น. เช็คชื่อรายงานตัว

12.00 น.รับประทานอาหาร

13.00-16.00น. เริ่มเขียนรูปเล่มโครงการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)