ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 15 กรกฏาคม 2560

09.00 น เข้าเช็คชื่อรายงานตัวต่อศูนย์การศึกษา

10.00-12.00 น. ลงสำรวจติดตามผลการจัดโครงการ

13.00-16.00 น. ลงบันทำการสำรวจข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)