ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 9.00-12.00น. คุณลุงวิฑูรย์ได้พาไปทำบุญ ณ วัดโบสถ์

16.30-17.00น. ได้ให้อาหารกระต่าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)