ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รางานตัวต่อหน่วยฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

16.00-17.00น. รวบรวมผู้สูงอายุตามหมู่บ้านมาออกกำลังกาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)