25 ก.ค. 2560 ต้อนรับรุ่นน้องที่มาฝึกงานต่อ เเละทางศูนย์บ่อมะกรูดส่งตัวกลับ

8.30   น. เดินทางถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้า

10.00 น. ต้อนรับรุ่นน้องที่จะมาฝึกงานต่อเเละให้คำเเนะนำ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. ทำรูปเล่มโครงการเเละเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย

15.00 น. ตักน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ขวดเพื่อจะทำไปเสนออาจารย์

16.00 น. รดน้ำต้นไม้ที่ผสมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)