23 ก.ค. 2560 ช่วยกันทำรูปเล่มโครงการ

.45   น. เดินทางถึงศูนย์ฝึก

9.30   น. ทานอาหารเช้า

10.00 น. เก็บกวาดใบไม้บริเวณศูนย์

10.30 น. ช่วยกันทำรูปเล่มโครงการเเละเเก้ไขงานที่ผิดพลาด

13.00 น. พักทานอาหารเที่ยง

14.35 น. ช่วยกันทำรูปเล่มโครงการกัน(ต่อ)

16.50 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

17.45 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)