22 มิ .ย. ทำงานกลุ่มและแก้งาน

08:30 ทำความสะอาดศูนย์

09:00 ทำงานกลุ่ม

10:00 แก้งาน

12:00 พักกลางวัน

13:00 ทำงานแก้งาน

17:00 เลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)