การอบรมก่อนฝึกงาน

จากการที่ได้เข้าอบรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการฝึกงานว่ามีอะไรบ้าง ทำให้ได้รู้ว่าแต่ละเทคนิควิธีการที่จะลงชุมชนไปนั้นเราต้องมีวิธีการใด และต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างมีความสุขและไม่ไปขัดแย้งกับคนในชุมชน ทำให้เราทำตัวถูกและวางตัวถูกเวลาที่อยู่ในชุมชนนั้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำให้บุคลิกภาพของเราดูดี การพูด การวางตัว การแต่งกาย แล้วก็การที่จะต้องออกไปฝึกงาน ในวันแรกกับวันที่ 2 ก็ได้มีการให้ลองทำสวอทและการทำแผนที่เดินดินเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพื่อที่จะได้เอาออกไปทำในชุมชนจริงๆ พอวันที่ 3 อาจารย์ก็ได้มาบอกแนวทางและวิธีการที่จะต้องทำโครงการส่ง และบอกในสิ่งต่างๆ ที่เราจะต้องทำในช่วงที่ได้ลงไปฝึกงานในพื้นที่นั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)