การอบรมเตรียมฝึกทั้ง 3 วัน


             ถ้าถามว่าคิดยังไงกับการอบรมเตรียมฝึกทั้ง 3 วัน ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อการออกฝึกจริงเพราะการอบรมเตรียมฝึกนั้น คือการอธิบายหรือการให้การแนะนำแก่นักศึกษาอย่างพวกผม ในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกจริง ว่าสิ่งที่คุณได้เรียนมาสามารถนำมาใช้กับการออกฝึกงานได้จริงหรือป่าว และเพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการทำงาน ในการอบรมในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่จากพี่วิทยากรณ์และอาจารย์ที่มาให้คำแนะนำแก่เรา ต่อการใช้ในการปฏิบัติจริงให้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนมาสามารถมีความพร้อมต่อการออกฝึกจริงหรือไม่ 

                    นี่คือ ภาพตอนที่พวกเรากำลังนั่งฟังอบรมและร่วมทำกิจกรรม                                                

          

       ความสุขเล็กๆน้อยของคณะอาจารย์และนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุมชนความเห็น (0)