การอบรม วิชาการฝึกอบรมวิชาชีพ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

           การอบรม ในสามวันนี้ทำให้ได้ความมรู้เพิ่มขึ่นเกี่ยวกับการทำงานต่างๆการสร้างแผนที่เดินดินแล้วก็การทำ สระวอด แล้วก็การทำอะไรอีกมากมายโดยการที่ก่อนออกวิชาฝึกนั้นทำให้ผมได้มีพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยให้มีรู้เพิ่มเพื่อที่เวลาออกไปฝึกงานจะได้ไม่ทำงานผิดผาดเพื่อที่จะได้ฝึกงานผ่านแล้วมีความรู้ความสามารถในการฝึกงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดีภาพการบรรยายครับ


ภาพระหว่างการบรรยายครับ


ภาพการบรรยายครับ


ภาพระหว่างการนั่งฟังการบรรยายครับ


ภาพระหว่างการบรรยายแอบถ่ายอาจารย์สักหน่อยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)