การอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

การอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

        ระยะเวลาการอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 วัน ได้รับความรู้ในการเตรียมตัวในการฝึกงาน การทำงานหลายๆอย่างแล้วยังช่วยให้มีความรู้ก่อนฝึกงานเพิ่มมากขึ้นและจะช่วยมีประสบการณ์ไปฝึกงานได้โดยที่มีพื้นฐานในการทำงานเพื่อช่วยสร้างความสามารถและความมั่นใจในการฝึกงานเพื่อให้ฝึกงานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ


            สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ภาพระหว่างการนั่งฟังอบรม วันที่ 1

ภาพระหว่างการนั่งฟังอบรม

ภาพระหว่างการอบรม วันที่ 2

ภาพอาจารย์พีรพัฒน์ได้ให้ความรู้ในการอบรม วันที่ 3

ภาพอาจารย์ประสงค์ได้ให้ความรู้ระหว่างการอบรม

ภาพระหว่างการ ร้องเพลง HBD อาจารย์ประสงค์ ลีลา ที่มาสอนและให้ความรู้ในการฝึกอบรม ซึ่งตรงกับการอบรมวันสุดท้าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)