ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้บ้านหุบมะกล่ำวันที่ 4 กรกฏาคม 2560

09.00น.เช็คชื่อรายงานตัวต่อศูนย์ 

12.00 รับประทานอาหาร

13.00-15.00น. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าของชาวบ้านยังมีคนยังทอผ้าอยู่บ้างรึไหม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)