ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ บ้านหุบมะกล่ำ ววันที่ 3 กรกฏาคม 2560

09.00น. เช็คชื่อรายงานตัว

10.00-11.00น. รับหมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้ไปเลี้ยงแพะ

12.00น. รับประทานอาหาร

13.00-17.00น. คิดวางแผนการทำโครงการขั้นตอนแรก ขั้นP 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)