ปฐมนิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่4 (19-21 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 19-21 ก.ค. ที่ผ่านมาทางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้จัดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้น                     โดยได้เชิญ ท่านอาจารย์ประสงค์ ลีลา เข้ามาเป็นอาจารย์นิเทศในครั้งนี้


(บรรยากาศในการนิเทศ)

ในการนิเทศครั้งนี้นั้นทางคณะอาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นประเด็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาชุมน การปรับใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่างในการพัฒนาชุมชน และการเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติตัวเมื่อลงไปอยู่ในชุมชนหรือหน่วยฝึกนั้นๆ


(บรรยากาศในการนิเทศ)

ในเรื่องของเครื่องมือนั้นได้มีการทบทวนเครื่องมือทั้งหมดที่เรียนมา ได้แก่ แผนที่เดินดิน แผนผังครอบครัว ปฏิทินชุมชน สวอท และเครื่องมืออื่นๆอีก แล้วส่วนของเรื่องกระบวนการและเทคนิค อาจารย์ได้ทบทวนถึงเรื่องของ เทคนิคRRA เทคนิคPRA เทคนิคPDCA ซึ่งจะต้องนำมาปรับใช้ในการลงไปฝึกจริงในชุมชนหรือหน่วยฝึก และอีกเรื่องที่อาจารย์เน้นย้ำมากก็คือการปฏิบัตติตัวเมื่อเราลงไปอยู่ในชุมชนหรือหน่วยฝึกนั้น เราจะต้องปฏิบัติตัวเช่นไรควรทำอย่างไรเมื่อเจอสถาณการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ในเรื่องการปฏิบัติตัวนั้นอาจารย์จะเน้นมากในเรื่องของการแต่งกาย การพูดจา การมีสัมมาคาราวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องนำไปใช้จริงเวลาที่เราฝึกงานในหน่วยฝึกหรือชุมชน


(การทบทวนการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ)


(การทบทวนการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ)


ความรู้สึกในการเข้ารับการนิเทศในครั้งนี้ตัวดิฉันเองรู้สึกว่ามีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมเลยทีเดียวเพราะว่าดิฉันได้รับความรู้และการทบทวนความรู้เดิม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค และยังได้ฟังประสบการณ์ต่างๆในการทำงานกับชุมชนจากท่าน อาจารย์ประสงค์ ลีลา ทำให้ได้รับแง่คิดและเทคนิควิธีที่ไม่เคยทราบมาก่อนเอาไว้ปรับใช้เวลาที่จะลงไปฝึกจริง และบรรยากศในการนิเทศครั้งนี้ก็เปนกันเองไม่ตึงเครียดมีความยืดหยุ่น ทำให้ไม่น่าเบื่อ ดิฉันรู้สึกสนุกมากๆเลยคะ


ขอบคุณค่ะ !!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)