ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 9.00-12.00น. ได้ทำการลอกผักตบชะวาในหมู่บ้าน

12.20-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. ได้ลอกพักตบชะวาต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)