คัดเลือกผู้นำ ผ่าน Capstone project

capstone project

เมื่อวาน 21กรกฎาคม 2560

งานบริการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์  ได้ปรับวิธีคัดเลือกผู้นำองค์กรพยาบาล เช่น ผู้ตรวจการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วย ผ่านกระบวนการคิดโครงการ Capstone project  20170722075335.pdf   ตามบริบทของกลุ่มผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน  ที่จะขึ้นไปเป็นผู้นำในหน่วยงานนั้นๆ

โดยให้เขียนโครงการฯ และมาสัมภาษณ์ โดยให้เล่าแนวคิดที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลลัพธ์ระบบบริการมา 1 ตัวอย่าง 10 นาที เพราะเราเชื่อว่า ถ้าผู้นำสามารถคิดวิธีบริหาร 1 ระบบบริการได้ ก็น่าจะไปขยายกระบวนการทำงานระบบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

มีการสัมภาษณ์แผนการบริหารในหน่วยงาน อีก 10 นาที 

อย่างไรก็ดี... เราควรจะพาผู้นำที่จะก้าวต่อไป ได้พัฒนาระบบริการโดยช่วยปรับโครงการฯให้ดีขึ้น แล้วนำไปทดลองทำจริง และติดตามประเมินผลลัพธ์ ภายใน 6 เดือนได้

ทีมเราหวังว่า จะสามารถยกระดับองค์กรพยาบาล ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ค่ะ

ขอขอบคุณผู้นำองค์กรพยาบาลทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและน้องๆที่เข้ามารับการสัมภาษณ์ มีกระบวนการคิดเก่งทุกคนค่ะ

อุบล จ๋วงพานิช

22 กรกฎาคม 2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (7)

20170722075335.pdf

ผู้นำทุกคน คือความหวังขององค์กรพยาบาลต่อไป

ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ที่มาให้แนวคิดการพัฒนาระบบบริการโดยใช้ capstone project 


ขอบคุณทีมงาน

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมและให้กำลังใจครับ

ผมชอบตรงที่มีห้วงเวลาของการติดตามหนุนเสริม-ประเมินผลที่ชัดเจนนี่แหละครับ เพราะสิ่งนี้คือระบบและกลไกการพัฒนาคน-งาน-สังคม  รวมถึงการยกระดับความรู้อย่างแท้จริง

เราหวังว่า การคิดและทำ 1 ระบบ

จะทำให้เรียนรู้และพัฒนาระบบอื่นๆได้ต่อไป

ตลอดชีวิตการทำงาน

ขอบคุณ กัลยาณมิตรที่ดีทุกท่าน

ที่คอยเป็นกำลังใจเสมอ 


เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจคนทำงาน คะ พี่แก้ว 


ขอบคุณค่ะน้องnurse