ทำงานโครงการแต่ละกลุ่ม 13 ก.ค. 2560

08:30 ทำความสะอาด

09:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 พักกลางวัน

13:00 ทำงานกลุ่ม

17:00 เลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)