บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่


สถาบันคลังสมองฯ จัดหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น ๒๓ ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐    และเชิญผมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่    จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่   โดยฟังเสียง การบรรยายและเสวนาได้ ที่นี่ (เสียงชุด 1, เสียงชุด 2)


วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ค. ๖๐<a  rel="nofollow"  ="" href="http://yourlisten.com/IamIndy/ugp23-1" id="yl17679557">เสียงชุด 1</a >เสียงชุด 2
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)