ชวนคิดชวนทำ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ชวนคิดชวนทำ"
หลังจาก review เรื่องแนวคิดหลักประกันสุขภาพและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เห็นโอกาสของการนำเครื่องมือ KM R2R มาร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้เข้าถึงกันและกัน ระหว่างหลายๆ ภาคส่วน
- ภาคหน่วยบริการ รพท. / รพช. / รพ.สต.
- สถาบันการศึกษา
- สปสช.

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่าน อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณา Chalor Santiwarangkana ท่านให้แนวคิดที่น่าสนใจว่า "R2Rเป็นส่วนหนึ่งของ personal mastery และ ช่วยกระบวนการเปลี่ยนmental model ซึ่งทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของLO ..."

ทำให้มองเห็นเป็นความท้าทาย
และโอกาสของการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ได้สะท้อนคิดในตนเองว่า เมื่อหลายๆ คนต่างลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขสิ่งที่บกพร่องและสร้างสรรค์การพัฒนา "สังคมและโลกย่อมนำไปสู่ศานติได้" แล้วความร่มเย็นจะปรากฏทุกอณูของผืนแผ่นดินนี้ 

#KMUC

15-07-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)