14 ก.ค. 2560 ทำงานโครงการของเเต่ละคู่

7.45  น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.20  น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ทำงานโครงการ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ให้อาหารปลา

14.00 น. ให้อาหารหมูเเละล้างจาน

15.40 น. นอนพักผ่อนที่ศูนย์ฝึก

17.45 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)