12 ก.ค. 2560 เยาวชนนราธิวาสมาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

6.30   น. อาบน้ำเเต่งตัว

6.45   น. รับประทานอาหารเช้า

7.15   น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

12.30 น. เตียมสถานที่ตอนรับคณะเยาวชนนราธิวาสศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

13.45  น. พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 

14.00 น. ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ให้ความรู้และแนวทางการแก้ไบปํญญาหายาเสพติดของหมู่บ้านบ่อมะกรูด

15.00 น. พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 

15.30 น. เก็บกวาดสถานที่เเละเก็บเก้าอี้เข้าที่

17.45 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)