9 ก.ค. 2560 ร่วมทำบุญเข้าวัดเข้าวาในวันเข้าพรรษา

6.00   น. อาบเเต่งตัวเดินทางไปศูนย์ฝึก

7.30   น. ถึงศูนย์

7.45    น. ไปทำบุญตักบาตรที่วัดบ่อมะกรูดในวันเข้าพรรษา

9.00    น. กลับศูนย์ฝึกเเละรับประทานอาหารเช้า

10.00  น. ให้อาหารปลาอาหารหมูเเละปรึกษาเเลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน

14.00  น. ทานอาหารเที่ยง

15.45  น. นอนพักผ่อน

17.45  น. เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)