KM UC ; นักศึกษา

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณสุนันท์ Sunant Puthon เชื้อเชิญผ่านคุณแจ็ค-จักรรินทร์ Kongwong Chackkarin ชวนไปร่วมทำ #KMUC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 8 สถาบันที่จะมีขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2560 

เลยเสนอไอเดียออกแบบกระบวนเรียนรู้พร้อมเสนอให้ทำ R2R ไปพร้อมๆ กัน โชคดีที่โครงการนี้อยู่ในความดูแลของพี่เป้า-คุณพนิต รอง ผอ.สปสช.เขต4 ซึ่งเคยได้มีโอกาสร่วมงานกันสมัยที่พี่เป้าทำงานอยู่ที่ สวรส. ถือเป็นโอกาสที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ อีกครั้ง

การจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้ฐานแนวคิดของ KM มาสู่การออกแบบ
- เริ่มจาก BAR (Before Action Review) 
- แบ่งกลุ่มเพื่อทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง UC (Share&Learning) 
- การทำ Reflection เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและต่อยอดความรู้ เป็นการเติมเต็มความรู้ในส่วนที่ยังขาดหลังจากที่นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว (อ.นพ. Chalor Santiwarangkana / คุณพนิต)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafe เพื่อให้เกิดการดึงความรู้ในช่วงแรกมาใช้ในการออกแบบที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่อง UC ในชุมชน
- ทำ Reflection อีกครั้งเพื่อเติมเต็มภาพความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (อ.นพ. Chalor Santiwarangkana / คุณพนิต)


#Noteความคิด
#KMUC


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)