๑๙๔. สุนทรียศิลป์ .. จรรโลงแผ่นดินมั่นคง

...เป็นต้นธารการพัฒนาในทุกด้านของสังคม นำความร่มเย็น ศานติ พอเพียง มาสู่สังคมไทย อย่างต่อเนื่องยาวนาน...

ชื่อภาพ :  สุนทรียศิลป์..จรรโลงแผ่นดินมั่นคง
ศิลปิน :    วิรัตน์ คำศรีจันทร์
หน่วยงาน องค์กร : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคนิค :   สื่อผสม สีอะครายลิค 4 สี น้ำเงิน แดง ดำ ทอง บนผ้าใบ
ขนาด :    125 x 150 เซ็นติเมตร

แรงบันดาลใจ :

ความเป็นอัครศิลปินของในหลวงรัชกาล 9 การฟื้นฟูส่งเสริมการช่างและหัตถศิลป ดนตรีและคีตศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ศาสนสถาน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม ทำให้สังคมไทยมีความเฟื่องฟูและเจริญงอกงามในศิลปะและวิทยาการมาก เป็นต้นธารการพัฒนาในทุกด้านของสังคม นำความร่มเย็น ศานติ พอเพียง มาสู่สังคมไทย อย่างต่อเนื่องยาวนาน

การแสดงและเผยแพร่ : 

ร่วมแสดงในโครงการ 'บันทึกแผ่นดิน สื่อ ศิลป์ สืบสาน ภูมิพลัง' ของเครือข่ายนักเวชนิทัศน์ทั่วประเทศ โดยเวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย) ซึ่งร่วมกันเขียนภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัยก่อนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ เริ่มจัดแสดงที่โรงพยาบาลศิริราช จากนั้น จะจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แล้วสัญจรไปจัดแสดงตามโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้มีความสุขกับการชมงานศิลปะที่ถ่ายทอดความบันดาลใจเกี่ยวกับพระองค์และได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดทักษะศิลปะสร้างสุข พร้อมกับเสริมพลังการเรียนรู้และน้อมรำลึก เพื่อสืบทอดและสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมเป็นกำลังความสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนมากยิ่งๆขึ้น สืบไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่านอยู่บนสวรรค์ ;)...

ประมาณนั้นเลยเนาะอาจารย์ ... เฝ้าดูความเจริญงอกงามของผู้คนบนแผ่นดิน หลั่งความเมตตาเป็นหยาดฝน แผ่พลังความมุ่งหวังในชีวิตและพลังแห่งความศานติรุ่งเรืองดังแสงตะวัน ..ฯลฯ