4 ก.ค. 2560 ทำปุ๋ยชีวภาพเเละเก็บขยะ

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์

9.00 น.ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. ลงมือทำปุ๋ยชีวภาพ

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.ไปเก็บขยะรอบๆหมู่บ้าน

16.45 น. กลับศูนย์ล้างไม้ล้างมือเตรียมตัวกับบ้าน

17.45 น. กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)