รัฐต้องจัดหาเพิ่มเติมกลไกและกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆที่มีขึ้น


การทำให้ผู้บริโภคได้รับ ความปลอดภัยต่อระบบการเดินทางและปลอดภัยต่อชีวอนามัยระหว่างการเดินทาง องค์กรจักต้อง เดินหน้าระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถจัดการระบบบริหารงานภายใน ได้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร โดย,มุ่ง...มั่นในการจัดหาเสริมเพิ่มจำนวนบุคคลากร ภายในองค์กรให้เพียงพอต่องาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จากประสบการของผู้เล่า มีโอกาสออดิตสนามบินในประเทศไทย และออดิตสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ สมัยทำงานอยู่กรมการบินพลเรือน ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเครื่องช่วยการเดินอากาศ กองมาตรฐานสนามบิน ดำรงตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ (ซี 8)

พบว่าปัญหาหลักๆที่พบด้านมาตรฐานสนามบินได้แก่ คือ กระบวนการและกลไกต่างๆที่จะทำให้มั่นใจ เช่น กฎหมาย รายละเอียดการตรวจสอบ เอกสารแนะนำผ้ประกอบการ (Critical Element 2 , 6) เป็นหลัก

แผนดำเดินการแก้ไข คือ

รัฐต้องจัดหาเพิ่มเติมกลไกและกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะทำปฏิบัติงานตามข้อกำหนดต่างๆที่มีขึ้น

ข้อบกพร่องอย่างหนึ่ง ที่หน่วยกำกับดูแล ต้องรีบดำเนินการ ที่ icao ตรวจพบเมื่อ 01/2558 ครับ
ตาชั่ง SMS

การสมดุลย์ระหว่าง การจัดการเชิงป้องกันความปลอดภัยอากาศยานและสุขภาวะผู้เดินทาง และ คุณภาพในการให้บริการ

เชื่ออย่างหนึ่งว่า หากองค์กรใด ใช้ระบบคุณธรรม และระบบจัดการความปลอดภัย นำเศรฐศาสตร์ นำระบบบริหารจัดการ โดยไม่เน้นรายได้ความคุ้มค่าขององค์กร เป็นเหตุหลัก เน้น CSR และเน้นระบบประกันคุณภาพ เน้นความคุ้มค่าความพึงพอใจของผู้โดยสาร ผู้บริโภคเป็นเรื่องหลัก


การทำให้ผู้บริโภคได้รับ ความปลอดภัยต่อระบบการเดินทางและปลอดภัยต่อชีวอนามัยระหว่างการเดินทาง องค์กรจักต้อง เดินหน้าระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถจัดการระบบบริหารงานภายใน ได้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร โดยมุ่งมั่นในการจัดหาเสริมเพิ่มจำนวนบุคคลากร ภายในองค์กรให้เพียงพอต่องาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


องค์กรนั้นจะประสบผลสำเร็จ ไปพร้อมๆกับบุคคลากร ที่ทำงานไม่โหลดเกินไป จนเกิดคุณภาพงานพร้อมความความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในทั้งหมดทั้งองค์กร เพราะงานมากคนน้อยไม่อยากมีใครเหนื่อยมากทุกต้องการความพอดี คือพอดีเหมาะสมที่จะรับผิดชอบงานที่ทำอย่างทั่วถึง และย่อมที่จะได้รับความมั่นใจใน คุณภาพการบริหาร จัดการ แลปฏิบัติงาน จากการควบคุมคุณภาพของระบบงานภายใน จาก หน่วยที่มีหน้าที่กำกับดูแลในที่สุด


อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่า ทีมตรวจความปลอดภัยสนามบิน นั้นเราเน้นความปลอดภัยของการขับเคลื่อนอากาศยาน (Facility for aircraft movement in maneuvering area) รัฐเองก็ต้องรีบจัดให้มี กลไก กระบวนการ ที่สามารถจัดการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ในส่วนนี้เป็นเรื่องหลัก


ส่วนการทำให้มั่นใจว่า ผู้ปรtกอบการสามารถรักษาระดับคุณภาพการจัดการ ระบบงานภายใน จัดคนเพียงพอต่องาน หากเพียงพอแล้วประสิทธิภาพของผลงานย่อมจะสูงตาม คุณภาพงานก็ออกมาดี บุคคลากรก็สามารถทำงานได้สุขและรับผิดชอบงาน ทบทวน หา Best practice ในงาน review revise คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ในทุกๆด้านได้ตาม ปริมาณภารกิจจำนวนคนทำงาน-ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Man-hours) ระบบงานภายใน จึงกระทบต่อความสามารถในการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยได้ ในกรณีที่ว่าเช่นนี้ได้ก็กระทบซึ่งกันและกันได้นั่นเอง


SSP - SMS - Quality Management

ขณะที่ในปัจจุบัน รัฐเองก็พยายามดำเนินการเร่งรัดจัดให้มี กลไก กระบวนการ ที่สามารถทำให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบการสามารถ ทบทวน หามาตรการต่างๆ Best practice ในงาน review revise คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นผลให้ เกิดความสามารถที่จะรักษา ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามเกณฑ์ที่องค์กรของรัฐ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (caat)กำหนด ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหาร พิจารณาแนวโน้มของระดับความปลอดภัยได้ และแจ้งเตือนค่า ALOS ตามมาได้ ส่วน

    ผู้ประกอบการ มีความสามารถรักษาระดับคุณภาพการจัดการ และคุณภาพของระบบงานภายใน จัดคนเพียงพอต่องาน ซึ่งหากบุคลากรเพียงพอแล้ว จะเกิดความมั่นใจในการประกันได้ว่า ประสิทธิภาพของผลงานย่อมจะสูงและมีเสถียรภาพดี ส่งผลให้คุณภาพงานก็ออกมาดี บุคคลากรก็สามารถทำงานได้สุขและรับผิดชอบงาน การดำเนินการทบทวน หา Best practice ในงาน review revise คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ย่อมมีความสามารถในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้หน่วยงานกำกับสามารถตรวจติดตาม แนวโน้มค่าระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเร่งรัดให้ผู้ประกอบการ เร่งจัดหามาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้ค่าระดับความปลอดภัยจะดีขึ้นได้จริงเป็นรูปธรรมมากที่สุด

Quality

Degree

Independent 

PDCA_Macky- 3/7/2560

หมายเลขบันทึก: 630589เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2017 22:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2017 11:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี