คู่มือ "การช่วยวางยาสลบผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (ชนิดเปิด)"

หนังสือคู่มือ "การช่วยวางยาสลบผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (ชนิดเปิด)" นี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนอ่านหนังสือและเรียนรู้ตลอดชีวิต


คู่มือ "การช่วยวางยาสลบผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (ชนิดเปิด)"


ผู้เขียน เขียนคู่มือนี้ในปี 2539 เพื่อตอบโจทย์ตัวเอง ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เอาซะเลย ตอนอบรมเป็นวิสัญญีพยาบาลที่ จ.ชลบุรี สมัยนั้นก็ไม่มีเคสดมยานี้

และเมื่อมาทำงาน ที่ มข. ต้องถูกมอบหมายให้ดมยา สิ่งที่ตามมาคือความเครียด


จำได้ว่า ให้เข้าห้องดมยาคู่กับวิสัญญีพยาบาลท่านหนึ่งที่อยู่มาก่อน

ผู้เขียนถามว่า "มีเทคนิคดมยาอย่างไรบ้าง?"

คำตอบสั้น เข้าใจง่าย คือ... "ดูเอา..."


ผู้เขียนยืนดู field ผ่าตัดด้วย น้ำตาตกใน

และนี่เป็นเพียงหนึ่งวิกฤตของชีวิตการทำงาน ที่สร้างโอกาสให้ผู้เขียนเสมอมา


คู่มือนี้ แม้จะเขียนไว้ 20 ปีแล้วก็ตาม...ก็ยังคงถูกถามถึงและขอนำไปอ่านเสมอมา

แม้ในวันที่ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดงานมุทิตาจิตให้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คราวเป็นปีเกษียณ ก็ยังมีน้องคนนึง ตรงดิ่งเข้ามาทัก แล้วขอไว้อ่าน
ขอคุณความดีทั้งปวงที่เกิดจากคุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ จงมีแด่บูรพคณาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะ อ.นพ.ชาญณรงค์ เสงี่ยมพรพานิชย์ ศัลยแพทย์ (ท่านเสียชีวิตแล้ว) อาจารย์ผู้บุกเบิก ฝ่าฟัน จัดทำหลักสูตรฝึกอบนมวิสัญญีพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น ... หนึ่งในผู้สร้างวิสัญญีพยาบาล


หนังสือเล่มนี้ แม้ไม่ดีที่สุด แต่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนอ่านหนังสือและเรียนรู้ตลอดชีวิต


กฤษณา สำเร็จ

1 กรกฎาคม 2560NurseAnesthOpenHeartByKrisanaSumret.pdf

NurseAnesthOpenHeartByKrisanaSumret.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (0)