27 มิ.ย. 2560 เเบ่งหัวข้อโครงการให้เเต่ละคู่เพื่อคิดโครงการ

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

9.00 น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. เเบ่งหัวข้อโครงการให้เเต่ละคู่เเละเริ่มหาข้อมูล

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มทำงานกันต่อ

14.00 น. เขียนSWOT ใส่กระดาษริบชาต


16.45 น. เก็บกวาดขยะบริเวณที่ทำงาน เตรียมตัวกลับบ้าน

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)