ทีมอำนาจ

เป็นเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ต้องโน้มน้าวให้การประชุมทีมอำนาจได้เห็นภาพ และตระหนักถึงสถานะการปกป้องคุ้มครอง

#ทีมอำนาจ


• ในฐานะฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่โน้มน้าวที่ประชุมให้คล้อยตาม เห็นดีเห็นงามในทิศทางตามที่เสนอ


• หากเมื่อได้พยายามถึงที่สุดแล้ว ไม่ได้ผลในทิศทางนั้น ก็ขอได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความกังวลใจ - จะขอดำเนินการอย่างไรต่อไป ตามอำนาจหน้าที่


• หลายครั้งที่มักเข้าใจไปว่า การประชุมทีมอำนาจ คือการประชุมทีมสหวิชาชีพ - ทีมอำนาจ คือทีมที่มีอำนาจหน้าที่ มีตำแหน่งตามกฎหมาย


• ความยากลำบากในบรรยากาศการประชุมทีมอำนาจ คือการโน้มน้าวให้เห็นภาพผลกระทบ ภาพกระบวนการคุ้มครอง และภาพแนวโน้มในอนาคต


• โน้มน้าว เพราะเราต้องการเพื่อน ต้องการทีม ต้องการเครือข่าย ต้องการภาพกว้าง มองไกล อะไรยากก็อาจง่าย ได้ครอบคลุม - มิเช่นนั้นก็ทำเองได้อยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ มิพักต้องประชุมทีมอำนาจให้เสียเวลา


• คำอ้างที่เป็นดั่งมายาคติ ในเวทีประชุมทีมอำนาจ มักได้แก่ ให้มองถึงหลักรัฐศาสตร์ด้วย อย่ายึดแต่หลักกฎหมาย, ฟ้องร้องแล้วได้อะไร มีแต่จะแตกแยก ทุกข์ระทม, เดี๋ยวจะเป็นข่าวโด่งดังใหญ่โต ฯลฯ


• แน่นอน ถ้าเรายังต้องการเพื่อน ต้องการทีม ต้องการเครือข่าย เราก็ยังคงต้องสื่อสารกับเพื่อนเหล่านั้นให้เชื่อมั่น ไว้ใจในตัวเรา - ความมั่นคงในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ เท่านั้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นดังว่าได้


• คนยาก คนจน คนลำบาก มืดมน ถูกกดขี่ ข่มเหง กล้ำกลืน ฝืนทน - เป็นเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ต้องโน้มน้าวให้การประชุมทีมอำนาจได้เห็นภาพ และตระหนักถึงสถานะการปกป้องคุ้มครอง


• มีคนบอกว่า ถ้าเราหลงไหลอยู่ในอำนาจ เราก็จะไปไม่ถึงอุบล - เสียที


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญความเห็น (0)