1 ก.ค. 2560 ปรึกษาเเละเเก้ไขโครงการ

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. เดินไปศูนย์ฝึก

9.15 น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น.เริ่มการปรึกษาหารือในการเเก้ไขโครงการเเต่ละคู่

12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. จัดเเจ้งเเละชี้เเจ้งว่าเเต่ละคู่ต้องทำไรบ้าง

15.00 น. เก็บกวาดขยะบริเวณศูนย์ฝึก

16.45 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)