ตัวตนเล็กทำให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบด้าน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เรื่องราวเดินป่า ค้นหาสมุนไพร พูดคุยกับชาวบ้าน สร้างพลังชุมชนหนุนนำการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน เป็นรากฐานมาสู่ปัจจุบัน" https://www.gotoknow.org/posts/630439

เป็นสิ่งที่วนอยู่ในจิตใจมาหลายปีมีความรู้สึกทึ่ง ประทับใจ ศรัทธาและนับถือ

"ต้นทุนทางสังคม" ที่มีอยู่คือ สมุนไพร หมอยา ป่าไม้มากมาย ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ ที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ นอบน้อมต่อผู้คน และเป็นที่รักยิ่งของทั้งลูกน้องและผู้ใหญ่ แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือ เป็นที่รักของชาวบ้าน

ย้อนหลังไปมากกว่า 18 ปีก่อน "ผอ.รพ.กุดชุม จ.ยโสธร เป็นหมอหนุ่มใบหน้าอ่อนโยนพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ มักปั่นจักรยานเข้าไปในชุมชน พูดคุยกับชาวบ้าน" ว่างๆ ก็เดินป่าไปค้นหาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกับหมอยา เรื่องเล่าจากคนหน้างานที่เอ่ยถึงอดีตผู้อำนวยการอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเขา "ท่านใจดี เป็นพ่อพระ ชาวบ้านรักท่าน"

คำบอกกล่าวทำนองนี้ได้ยินหนาหูเมื่อครั้งมาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ และคิดว่าน่าจะคงได้เคยเจอท่านเมื่อวันปฐมนิเทศ แต่ภาพนั้นก็ลางเลือน แต่เรื่องราวถึงท่านยังแจ่มชัดเสมอ

การทำงานที่เชื่อมโยงการเจ็บป่วยไปถึงรากหญ้าวิถีชีวิตของคนในชุมชน เคารพความเป็นมนุษย์และธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ความนอมน้อม อ่อนโยนและมีเมตตาของท่านทำให้ร่องรอยเรื่องราวเหลืออยู่เคียงคู่อาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

น้องหมอแพทย์แผนไทยเล่าให้ฟังเมื่อถูกถามว่า "ทำไมจึงได้สร้างอาคารหลังนี้" คำบอกเล่าที่ได้รับ คือ "เหตุที่ทำเนื่องมาจากเมื่อเกิดชมรมหมอยาพื้นบ้าน เกิดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง ก็มาช่วยกันคิดและทำประชาคมกันว่า ทำอย่างไรสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานี้จึงจะยั่งยืน จึงเป็นบทสรุปของการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ เพื่อใช้เก็บตำรับยา และกิจกรรมของการแพทย์แผนไทย ทั้งทำยา และการนวด

การก่อสร้างใช้พลังศรัทธาเป็นตัวนำระดมทุน โดยผู้นำชุมชนทางจิตวิญญาณ คือ พระภิกษุ ปราชญ์พื้นบ้าน เครือข่ายคนในชุมชนเป็นแรงหนุนช่วยกันสละทรัพย์สร้างมรดกชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลาน

"มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามนี้ ทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สงฆ์อาสาพัฒนา หมอยา ปราชญ์พื้นบ้าน ชุมชน เครือข่าย เกษตรอินทรีย์ มันค่อยๆก่อตัวจนเป็นปึกแผ่น หลอมรวมใจชาว อ.กุดชุมจากรุ่นสู่รุ่นไว้อย่างสง่างามและยั่งยืน" จากคำบอกเล่า

เกือบจะยี่สิบปีผ่านไปได้มาเจอท่านอีกครั้งในเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนางานทางด้านสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือ KM และ R2R มาใช้ของเขต4 ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานที่ต่อเนื่องมาหลายปี ภาพคุณงามความดีที่ท่านมอบให้กับชาวยโสธรยังคงอยู่ในความทรงจำ ระลึกถึงเมื่อไหร่ก็ยังปิติซาบซึ้งในความมีเมตตาและกรุณาที่มาจากสภาวะจิตที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้ง ขอน้อมมุฑิตาจิตแด่ "นพ.ชลอ ศานติวรางคณา" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สปสช.เขต4

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทบทวนตามรอยเรื่องราวนี้คือ

- ความอ่อนโยนที่มีต่อความเป็นมนุษย์และสรรพสิ่ง ทำให้เกิดความกล้าหาญทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่

- การละออกซึ่งอัตตาตัวตนที่มากมายทำให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบด้านที่มีอยู่

- ความเรียบง่าย สมถะ ทำให้เข้าถึงคำว่าธรรม(ชาติ)

- และที่สุดการทำเพื่อผู้อื่น คือ เรื่องราวของการทิ้งร่องรอยว่าโลกนี้ยังมีความดีซ่อนอยู่ในทุกอณู


28-06-60


https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1360501383997823

https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts/1356220097759285

https://www.gotoknow.org/posts/630439บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)