วัน ศุกร์ ที่ 23 มิ.ย 2560

08.00 ทำอาหารเช้ารับประธานทำให้เราได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆจากที่เคยทำก็มีความรู้ด้านการทำอาหารเพิ่มมากขึ้นอีก

11.00 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการได้ลองพูดเป็นพิธีกรและได่กล่าวเชิญผู้ใหญ่ ชูชาติ ผู้ใหญ่ ม.9 บ้านน้ำทรัพย์17.00 ทำเวทีประชาคมเรื่องการออกโลโก้ผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)