ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่24 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00 น. ได้แก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนในงานกลุ่มและช่วงเย็นก็ไปรดน้ำแปลงผักที่ปลูกไว้ในศูนย์ฝึก

เพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน

รดน้ำแปลงผักตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)