ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 06.30-17.00น เข้าศูนย์และรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้าและทำงานและหาข้อมูลและเพิ่มข้อมูลโครงสร้างกลุ่มย่อยและลงเก็บข้อมูลเพิ่มและตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

ภาพรดน้ำแปลงผักตอนเช้า

ภาพรดน้ำต้นไม้ที่ชาวบ้านเอามาให้ศูนย์ฝึก


ภาพรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)