ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่18 มิถุนายน พ.ศ.2560 9.00-11.30น. ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านที่ทำอาชีพทำไม้กวาดเพื่อส่งไปขาย

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.20น. ทางตำบลบ้านเลือกได้เชิญลุงวิฑูรย์และนักศึกษาฝึกงานไปนั่งฟังการบรรยายที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)