ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่20 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 8.40-17.00น. ได้ไปศึกษาและทดลองการทำปลาหวานในชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ เพื่อทำการส่งออกขาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)