รายการต่อยอด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

เพื่อเป็นการต่อยอดรายการเสวนา เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น "เปลี่ยน คิด ชีวิตมีสุข สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติรุ่งเรื่อง" ที่ออกอากาศ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผมได้นำเทปบรรยายของ ดร.ทอง พุทธรอด มาเผยแพร่ สำหรับท่านควบคู่ไปกับรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ที่ได้นำเผยแพร่ก่อนหน้านี้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
16 มิถุนายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)