16 มิ.ย. 2560 ตัดต้นไม้หน้าศูนย์

16 มิ.ย. 2560

08:30 ตัดต้นไม้หน้าศูนย์

10:00 ทำงานกลุ่ม

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 ทำงานกลุ่ม

17:00 เลิกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)