แผนการจัดการเรียนรู้ เน้นสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์

จากการที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา plc ของ สพม 30 ก็เลยได้รับรูปแบบการจัดทำแผนมา อยากให้ลองนำไปใช้ดูครับ ก็พอจะใช้ได้ดีครับ ลองนำไปใช้ดูครับ20170615132427.docx20170615132427.docx20170615132427.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อช่วยสอนความเห็น (0)