ครั้งที่16บันทึกประจำวันประจำวันที่14/06/2560

ได้ต้อนรับคณะดูงานจากม.เกษตรกำแพงแสน มีชาวต่างชาติมาดูงานด้วย ส่วนมากเป็นนักวิชาการ อาจารย์จากม.เกษตรเป็นผู้พามาศึกษาดูงาน และช่วงบ่าย ได้ทำงานตามที่อาจารย์มอบหมาย ได้ทำแผนที่รอบใน และปฏิทินชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)