กลอนตลาด...พาสุข

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนบางคนทนอยู่นานหนังยานแล้ว

ไร้วี่แววความเข้าใจในตัวฉัน

ถึงอยู่ไปเป็นร้อยปีช่างหัวมัน

ไม่รู้หวันว่าตนนั้นคือผู้ใด


คนบางคนค้นคว้าหาว่าชีวิต

ตามต่อติดจิตใจตนค้นขานไข

ได้รับรู้ว่าตนเองนั้นเป็นใคร

อยู่ทำไมเพื่ออะไรในโลกนี้


คนเช่นนี้นี่แลแน่ค้นพบ

เรียนรู้จบจากวิชชาพาสุขขี

คนค้นพบทางเดินเพลินชีวี

ปรัชญามีปัญญามาพาสุข..เอย.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)