ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30 น.- 14.30 น. ช่วงเช้าจัดสถานที่ จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ และทำอาหารตอนรับอาจารย์มานิเทศครั้งที่ 1

เวลา 14.30 น.- 17.30 น. จัดเก็บสถานที่และแก้ไขข้อมูลที่อาจารย์ให้แก้ให้แต่ละหัวข้อ และประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไขงาน

จัดเตรียมอาหารเพื่อต้อนรับอาจารย์


อาจารย์นิเทศครั้งที่1


อาจารย์มานิเทศครั้งที่1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)