ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30 น. ได้มาลงศูนย์เพื่อทำความสะอาด


ตัดต้นไม้ทำความสะอาดหน้าศูนย์ฝึก

ทำความสะอาดภานในศูนย์


เก็บกวาดขยะในศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)