ลงพื้นที่ ทำเเบบสอบถามให้กับผู้ใหญ่ สุววรณ ศรีนาค 11 มิ.ย. 2560

11 มิ.ย. 2560 น.

08.4รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านบ่อมะกรูด เพื่อทำเเบบสอบถามกับชาวบ้าน

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์ฝึก

13.45 น. ลงพื้นที่เพื่อทำเเบบสอบถาม(ต่อ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)